TOOK: Sastanak o deklarisanju poljoprivrednih proizvoda

TOOK: Sastanak o deklarisanju poljoprivrednih proizvoda

Turistička organizacija opštine Knjaževac, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje “Timok” iz Zaječara, organizuje sastanak na temu “Deklarisanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u turističkim domaćinstvima i poljoprivrednim gazdinstvima''.

Sastanak će biti održan prvog februara u vili ''Anđela'' u Vrtovcu od 11:00 časova.

Biće reči o zakonskoj regulativi u oblasti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, značaju zdravstvene bezbednosti hrane za ljudsko zdravlje, izradi deklaracije proizvoda i značaju redovne kontrole, evidentiranju i prijavljivanju gostiju.

Predavači će biti: dr Dijana Miljković, specijalista higijene, diplomirani hemičar Miona Veličković, specijalista sanitarne hemije, diplomirani ekonomista Nataša Lautarević i diplomirani ekonomista Dragica Jocić.