Nova priznanja za Turističku organizaciju

Praksu da se sa manifestacije ''Kofer slova'' vraćaju u Knjaževac sa najvišim priznanjima, zaposleni u Turističkoj organizaciji opštine Knjaževac nastavili su i ove godine, donevši sa ovog festivala u Kruševcu srebrni i bronzani ''Kofer''.

Festival, koji se u Kruševcu održava povodom Dana oslobođenja, predstavlja značajnu manifestaciju za afirmisanje i rad turističkih organizacija, kaže Boban Marković iz Turističke organizacije opštine Knjaževac. ''Dobili smo ''Srebrni kofer'' za turističku mapu i ''Bronzani kofer'' u kategoriji najboljih web sajtova,'' ističe Marković.