Jedrenje kao novi turistički proizvod

„Jedrenje na Dunavu“ je projekat turističkog Udruženja „Bononija” iz Vidina i Udruženja “Lazarus” iz Donjeg Milanovca.

Ciljevi ovog projekta jesu podizanje svesti stanovništva u Borskom i Vidinskom okrugu za jedriličarski turizam, kao i sticanje veštine među mladim ljudima u prekograničnom regionu da jedre, stvaraju i razvijaju marketing novog turističkog proizvoda, a to je “Jedrenje na Dunavu”.

Aktivnosti projekta obuhvataju izgradnju tehničkih kapaciteta za jedrenje na Dunavu, informativnu kampanju u lokalnim školama i univerzitetima, prekogranične treninge za jedrenje za mlade, Festival jedrenja na Dunavu, kampanju za podizanje svesti i promociju, kao i organizovanje seminara za marketing novog turističkog proizvoda .

U okviru 2 obuke sprovedene na Rabiškom jezeru u Bugarskoj i na Dunavu kod Donjeg Milanovca, po 40-oro dece i omladine  iz Srbije i Bugarske bilo je upoznato sa tehnikama i pravilima jedrenja. U različitim vremenskim uslovima, sa više i manje vetra, učesnici su naučili sve o sastavu jedrilice, o tome kako se vrši  priprema pre plovidbe, kako se odgurnuti sa mola, kako doći na palubu, kako napustiti obalu uz vetar sa kopna i niz vetar sa vode, kako pristati na mol, čak i u surfu.

Veliki događaj, Dunavski festival jedrenja, koji je vrhunac projekta,  održan je na reci Dunav na plaži u blizini tvrđave “Baba Vida” od 19. do 20. septembra 2020. godine. Na festivalu je bilo  150 učesnika iz Bugarske i Srbije koji su se u grupama ukrcavali na 4 jedrilice sa šest mesta i vešto ukrotivši vetar  savladali  talase velike reke. Naravno, iskusni spasioci i dodatni čamci za spasavanje pobinuli su  se za sigurnost učesnika.

Snaga novog turističkog proizvoda – plovidba Dunavom, leži u projektu koji partneri nude nakon njegovog završetka. Treninzi, regate na Dunavu, jedrenje na bliže ili dalje, na kraće ili duže vreme ili čak nedelje - sve ovo je sada moguće, zahvaljujući iskustvu stečenom u projektu ''Jedrenje na Dunavu'' i strasti ljudi koji su tu ideju prihvatili i ostvarili.