Balta Berilovac: Nešto novo u školi Jove učitelja

Brigu o staroj seoskoj školi u Balta Berilovcu opština Knjaževac je krajem 2016. godine poverila Turističkoj organizaciji. Opremljen je prostor za smeštaj gostiju, a otvoreni su i info centar i suvenirnica.

Na kapiji Stare planine, u ataru Balta Berilovca seoska škola, u kojoj se odavno ne čuje žamor đaka, lagano dobija novu svrhu, opet namenjenu obrazovanju mladih, ali i turstima za koje je nezaobilazna stanica na putu ka Babinom zubu. Opština Knjaževac je krajem 2016. brigu o ovom objektu poverila Turističkoj organizaciji.

''Tokom 2017. smo dosta toga uradili. Imamo dve opremljene spavaonice sa 12 ležajeva u tokom 2018. moći ćemo da radimo škole u prirodi. Otvorili smo suvenirnicu, gde će seoski domaćini moći da uplaćuju svoje pazare i biravišne takse i dobiju fiskalne račune. Do sada im je bilo daleko da dođu do Knjaževca, pa smo im ''došli na noge''. Nadam se da ćemo na ovaj način povećati naplatu boravišne takse'', kaže Boban Marković, direktor Turističke organizacije opštine Knjaževac.

Na Staroj planini sve je više kreveta u domaćoj radinosti, ali i sve više domaćinstava koja se bave proizvodnjom i prodajom hrane. Ubuduće, svoje džemove, sokove, uredno sertifikovane i sa propisnom deklaracijom, moći će da prodaju i u info centru otvorenom u školi Jove učitelja u Balta Berilovcu.