Firmi za proizvodnju košulja potrebni radnici

Firmi za proizvodnju košulja potrebni radnici

Novoosnovana firma za proizvodnju košulja ''Giuseppe Leva'' (ul. Devete brigade br.7) u Knjaževcu raspisuje oglas za prijem radnika.

Potrebni su: šef tehničke pripreme, četvrtog stepena tekstilne struke, modelar četvrtog stepena tekstilne struke (modelar za kompjutersko modeliranje (obuka na sistemima za modeliranje i uklapanje i kompjutersko krojenje), sa poznavanjem rada i ličnim afinitetima prema kreativnom radu, poslovođa – brigadir (dva izvršioca četvrtog stepena tekstilne struke (sprovodi postavljenu tehnologiju i organizaciju rada), 15 mašinskih radnika prve i druge kategorije (kvalifikovani i polukvalifikovani radnici tekstilne struke), mašinski šivači za obuku bez iskustva drugog i trećeg stepena, radno sposobni invalidi za poslove prema stepenu invalidnosti i njihovim sposobnostima, a prema potrebama tekstilne industrije, i precizni mehaničar za održavanje šivaćih mašina i uređaja (treči stepen, kvalifikovani elektromehaničar).

Molbe treba dostaviti na adresu firme: Devete brigade br.7.