Falc East brine za svoje radnike

Falc East brine za svoje radnike

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanom virusom Covid19 kompanija Falc East je preuzela ozbiljne mere zaštite svojih radnika.

Sve rizične grupe radnika (majke sa malom decom, dijabetičari, teški hronični bolesnici) poslati su kući, prostor fabrike se svakodnevno dezinfikuje, a radnici moraju da budu zaštićeni po propisanim merama - poštovanje 2 metra između radnika i obaveznu upotrebu zaštitnih rukavica i maski u prostorijama rada.