Udruženje Organik: O zahtevima organske proizvodnje meda

U nedelju, 11. februara, održana je izborna skupština Udruženja pčelara ''Organik''. Za novog predsednika izabran je Zoran Milisavljević. O organskom pčelarenju, zahtevima koje treba ispuniti i rizicima, govorio je Nikola Damjanović iz sertifikacione kuće Bioagricet.

Članovi Udruženja pčelara ''Organik'', na svojoj redovnoj izbornoj skupštni za novog predsednika izabrali su Zorana Milisavljevića. Uz nastavak saradnje sa Timimedom, jedan od ciljeva udruženja biće omasovljavanje članstva, podsticanje mladih da se bave organskom proizvodnjom.

''Osnovni zadatak udruženje je da omasovimo članstvo. Mi smo kao udruženje filtracija prema Timomedu,'' kazao je Milisavljević.

Organski med je veoma tražen i na našem i na svetskom tržištu, ali se za takav vid proizvodnje ne opredeljuje veliki broj pčelara, pre svega zbog teških zahteva koje treba da ispune, kazao je u Knjaževcu Nikola Damjanović iz sertifikacione kuće Bioagricet.

''Dosta je zahteva. U odnosu na konvencionalno pčelartsvo, organsko postavlja mnogo strože kriterijume.  Jedan od uslova je da tri kilometra od pčelinjaka ne sme da bude nikakav izvor kontaminacije, nikakva konvencionalna poljoprivreda u kojoj se prska pesticidima. Zatim ima uslova koji se tiču voska, prihrane...''

Procenjuje se da će u ovoj godini na prodručju knjaževačke opštine biti blizu hiljadu i po košnica sertifikovanih za organsku proizvodnju.