U susret prskanju voća: Bolja saradnja sa pčelarima

U susret prskanju voća: Bolja saradnja sa pčelarima

Udruženje pčelara  ''Lipa''  obavešteva voćare i pčelare na teritoriji opštine Knjaževac da u budućem periodu ostvare što bolju saradnju sa voćarima, a vezano za tretman (prskanje) voća.

Kako ne bi dolazilo do stradanja pčela, Udruženje moli  voćare da povedu računa o vremenu prskanja voća, kako ne bi nesavesnim postupanjem naneli velike štete pčelarima.