Treći javni poziv za podsticaje iz IPARD programa

Treći javni poziv za podsticaje iz IPARD programa

Otvoren je treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje IPARD podsticaja (pretpristupnog programa Evropske unije), za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, saopštila je Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije.

Treći javni poziv za podsticaje iz IPARD programa
Javni poziv se odnosi na investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije za preradu mleka, mesa, voća i povrća, jaja i grožđa.

Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Po ovom javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 5.412.941.299 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na sajtovima Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Rok za podnošenje zahteva je do 24. februara 2020. godine.

Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu kontaktirati RARIS, Bobana Kostandinovića na tel: 019/426 – 376.