Pozajmice za voćare i povrtare

Pozajmice za voćare i povrtare

Agencija za razvoj opštine Knjaževac raspisala je konkurs za dodelu pozajmica za unapređenje kapaciteta za voćarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine Knjaževac u 2019. godini.

 

Poljoprivrednici se mogu prijaviti za dodelu pozajmice u maksimalnom iznosu do 600.000,00 dinara. Pozajmice se odobravaju bez kamate na period od 5 godina, a otplata će se vršiti kroz 5 godišnjih rata u novcu, ili kroz predaju proizvoda ugovorenom otkupljivaču.

Sredstva odobrena kao pozajmice mogu se koristiti za nabavku nove opreme ili polovneopreme od ovlašćenih prodavaca, kupovinu zemljišta, objekata, podizanje višegodišnjih zasada, plastenika, staklenika i slične namene.

Zahtev za dodelu pozajmice dostavlja se u zatvorenoj koverti Agenciji za razvoj opštine Knjaževac poštom, ili lično.

Konkurs je otvoren do 10. januara 2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Agenciji (Cara Dušana 19), na internet adresi www.ark.rs, ili na telefon 731 – 256.