Organik: Izborna skupština i predavanje

Organik: Izborna skupština i predavanje

Redovna izborna skupština Udruženja pčelara Organik biće održana 11. februara u Domu kulture.

Istog dana biće održanao i predavanje na temu ''Organsko pčelarenje i analiza rizika''. Početak je u 10:00 časova, a Udruženje je pozvalo sve članove da prisustvuju tribini i učestvuju u radu izborne skupštine.