Od prvog aprila kontrola plodnosti zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede ponovo je dozvolilo sistematsku kontrolu plodnosti obradivog zemljišta, naučne mere koja može da pomogne poljoprivrednicima da racionalno koriste đubrivo i uštede novac.

''Uprava za poljoprivredno zemljište dozvoljava da se svake godine radi na programu uređenja  i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Lokalne samouprave su u obavezi da dostave plan uređenja i korišćenja tog zemljišta, a u okviru toga je i sistematska kontrola plodnosti zemljišta. To je naučna mera koja se zasniva na tome da se prati analiza zemljišta, kako bi se utvrdio sadržaj azota, fosfora, kalijuma, kalcijum – karbonata, i PH vrednost zemljišta. Zašto je to važno ? Zato što, pored toga što kontrolom plodnosti racionalno koriste đubrivo i štite zemljište od zagađenja, poljoprivrednici racionalnim korišćenjem đubriva štede novac'', kazala je za Knjaževacinfo Valentina Aleksić, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Poljoprivredne savetodavne službe u Knjaževcu.

Kontrola plodnosti zemljišta počeće prvog aprila, a za sve nedoumice i saveti poljoprivrednici se mogu obratiti Poljoservisu svakoga dana od 8:00 do 15:30 časova.