Knjaževačko vinogorje u katalogu ''Vinsko blago Srbije''

Knjaževačko vinogorje u katalogu ''Vinsko blago Srbije''

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pripremilo je katalog ''Vinsko blago Srbije'' o  vinima sa zaštićenom oznakom geografskog porekla. Katalog, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva, otvara Knjaževac.

Podsećajući da proizvodnja vina u Knjaževcu ima dugu tradiciju, u katalogu se, pored ostalog, navodi:

''Veoma sveže noći Кnjaževačkog rejona izuzetno pogoduju kolorizaciji i zadržavanju aromatskog kompleksa u vinima, a zajedno sa umereno-toplom klimom i proizvodnjom grožđa sa ograničenim prinosima, doprinose da su vina sa ovom oznakom laganija i sveža, ne previše alkoholna i sa umereno-visokim sadržajem kiselina''.

Katalog je irađen u okviru  Tvining projekta ''Jačanje kapaciteta za sprovođenje i dalji razvoj zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda“,  a osim vinskog, urađen je i katalog ''Autentična Srbija“, o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom. Objavljene su i dve brošure o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode, kao i o organskoj proizvodnji.