Za Knjaževac zajedno: Većnici u sukobu interesa

Za Knjaževac zajedno: Većnici u sukobu interesa

Za Knjaževac zajedno podneo je Agenciji za borbu protiv korupcije, a na osnovu Zakona o borbi protiv korupcije, predlog za ispitivanje postojanja sukoba interesa kod skoro kompletnog izvršnog organa Opštine Knjaževac.

Kako se navodi, postoji osnovana sumnja u savesno obavljanje službene dužnosti na osnovu preuzetih javnih funkcija i stavljanje privatnog interesa iznad interesa zajednice u obavljanju funkcije opštinskog većnika.

''Za pune dve godine od kada su imenovani i izabrani na pozicije opštinskih većnika, ne vidimo ni jedan pozitivan pomak vezan za našu opštinu i naše sugrađane, kako u ekonomskom, privrednom i svakom drugom smislu. Zaključujemo da je njihov dosadašnji mandat bio jedino u službi njihovih privatnih interesa i daleko od savesnog i odgovornog obavljanja javne funkcije. Svoja upravljačka prava i pozicije u firmama sa kojima su direktno ili indirektno povezani, kao vlasnici privatnog biznisa, ili blisko rođački, odlično su umrežili sa lokalnim budžetom, koji treba da bude utrošen za javni interes, a ne za interese određenih pojedinaca,'' stoji u saopštenju.

Za Knjaževac zajedno navodi da će o odgovoru Agencije za borbu protiv korupcije obavestiti javnost.