Dveri: Obnovom demokratije do 6.oktobra

Dveri: Obnovom demokratije do 6.oktobra

I građani Knjaževca kao i građani Srbije još uvek se nalaze u čudovišnoj, dvadeset godina dugoj, noći između 5. i 6. oktobra, navodi se u saopštenju Opštinske organizacije Srpskog pokreta Dveri.

Poput Srbije, Knjaževac  je opština razočaranih ljudi bez nade, opština koja je izgubila elitu, u kojoj intelektualci i predstavnici akademskog sveta i struke ćute i „samo gledaju svoj posao“.  

Opštinska organizacija Srpskog pokreta Dveri, sa pozicije stranke koja nikada nije bila u vlasti, smatra da je umiranje demokratije u Knjaževcu i uspostvljnje autokratskog, partokratskog političkog sistema  uzrok svih problema sa kojim se Knjaževčani susreću. Knjaževac trpi ogromnu štetu zbog uzurpatorske i korumpirane vlasti SNS-a i zbog isključenosti građana i njihove slobodne volje iz politike. Urušen je identitet, ekonomska osnova, kvalitet života i samopoštovanje Knjaževčana, smatraju u Srpskom pokretu Dveri.

Proglas Srpskog pokreta Dveri „Promena sistema – sigurnost za sve“ upravo obnovu demokratije kroz uključivanje građana u politiku i uz pravnu odgovornost i lustraciju, kao zabranu obavljanja javne funkcije na duži period, ističe kao nužni uslov koji će dovesti do promene kriminalnog i korumpiranog partijskog feudalnog sistema, stoji, pored ostalog, u saopštenju.