Dosta je bilo: Nelegalna gradnja opštinskog funkcionera

Dosta je bilo: Nelegalna gradnja opštinskog funkcionera

Opštinski odbor Dosta je bilo u Knjaževcu, na inicijativu građana, povereniku za informacije od javnog značaja uputio je zahtev za dostupnost informacije koja treba da sadrži detalje inspekcijskog nadzora, preduzetih mera i sankcija, a u vezi sa postupkom nelegalne gradnje i zoni nacionalnog parka Stara planina.

Kako Dosta je bilo navodi  saopštenju, u ataru sela Crnu Vrh, u parku prirode Stara planina, zonom pod zaštitom države, sumnja se da je jedan od visoko pozicioniranih opštinskih funkcionera, kome bi zaštita opštih dobara trebala da bude profesionalna obaveza, izgradio je za svoje potrebe betonski most. Nelegalno, bez projekta i dozvole za gradnju.

Prema saznanjima Dosta je bilo, republički inspektor za urbanizam i građevinu je u pratnji policije obavio uviđaj i naložio dopisom od  6.9.2017. opštinskom građevinskom inspektoru rušenje nelegalno izgrađenog objekta i podnošenje krivične prijave protiv izvršioca i da u roku od 7 dana izvesti o preduzetim merama. Naravno to se nije desilo, zašto...?

O detaljima ovog slučaja, bahatosti funcionera knjaževačkog SNS-a i nepostupanja opštinskog građevinskog inspektora po nalogu za rušenje, obavestićemo javnost uvidom u zvaničan dokumenat koji očekujemo od poverioca za informacije od javnog značaja.  Zakonski rok za dostavu kopija dokumenata je 15 dana, navodi se u saopštenju.

Fotografija: Opštinski odbor Dosta je bilo