„Vuk“ kao mentor

Ove godine započeo je treći trogodišnji ciklus projekta „Obrazovanje za prava deteta“, koji se realizuje u OŠ „Vuk Karadžić“.

 

U ovom ciklusu ova škola ima ulogu mentorske škole za učenike i nastavnike novih škola koje su nedavno uključene u projekat.