Upis u Visoku poslovnu školu

Upis u Visoku poslovnu školu

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, radiće od oktobra 2018. godine u Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Knjaževcu, za sve zainteresovane maturante i zaposlene. Upis pocinje 1.juna.

Visoka poslovna škola strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” nudi mogućnost da na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama menadžmenta ili ekonomije, zatim na osnovnim studijama za turizam i ugostiteljstvo i poslovnu informatiku, steknu savremena znanja, koncipirana na savremenim teorijskim dostignućima sa praktičnom primenom.

Telefon za dodatne informacije : 065 35 99 830.