U Tehničkoj školi počeo upis učenika u I razred

Danas je u Tehničkoj školi u Knjaževcu počeo upis učenika u prvi razred. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, upis učenika je organizovan u skladu sa propisanim pravilima i merama zaštite. Za sada je upisan polovičan broj učenika, a upis za školsku 2020/2021. godinu traje od 8 do 15 časova. Oni koji nisu stigli da se upišu danas, mogu to učiniti i sutra u istom terminu.

Upis je moguć i elektronskim putem, kao i na tradicionalan način, u školi. Tradicionalni upis se obavlja u parkovskom delu dvorišta škole, kod letnjikovca. Dokumenta za upis primaju upisne komisije, koje će biti vidno obeležene za svaki obrazovni profil koji škola upisuje.
Potrebna dokumentacija:

- prijava za upis (obezbeđuje je škola, a popunjava se prilikom upisa);
- svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
- uverenje o obavljenom završnom ispitu;
- lekarsko uverenje za obrazovni profil koji se upisuje;
- izvod iz matične knjige rođenih (koji škola pribavlja po službenoj dužnosti kroz sistem eUpis).

Ukoliko izaberete opciju eUpis, ne morate dolaziti u školu, jer će sva dokumenta potrebna za upis učenika u I razred biti povučena iz sistema eUprave.
Da biste izvršili upis elektronskim putem, najpre morate izvršiti registraciju na portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/). Za otvaranje naloga imate dve mogućnosti:
1. Uputstvo za kreiranje naloga sa korisničkim imenom i lozinkom:  https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisni…
2. Uputstvo za kreiranje naloga sa elektronskim kvalifikovanim sertifikatom:
uprava.gov.rs/kreiranje-registracija-korisnickog-naloga-kva…

Škola je planirala upis 4 odeljenja sa 4 obrazovna profila: obućari, građevinski tehničari, tehničari za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina i turističko-hotelijerski tehničari. Na obućarskom smeru ima još 10 slobodnih mesta, a za smer građevinski tehničar, 9. Za sada nije bilo elektronskog prijavljivanja, a najveće interesovanje je za profile tehničari za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina i turističko-hotelijerski tehničari.