Svetski dan voda obeležen u ''Kaplaru''

Svetski dan voda obeležen u ''Kaplaru''

U ''Kaplaru'' je obeležen Svetski dan voda pod sloganom „Ko god da ste vi, gde god da ste, voda je vaše ljudsko pravo“, čime se ukazuje na važnost i potrebu čuvanja voda od zagađenja i racionalnog korišćenja ovako važnog prirodnog resursa za život i budućnost na planeti.

Deca produženog boravka i odeljenja 3/2 na svoj način su, kroz svoja dečja promišljanja o značaju očuvanja kvaliteta voda i kroz likovno izražavanje poslala poruke o načinima odgovornog odnosa prema površinskim i podzemnim vodama, a posebno prema vodi za piće. Učenici ekološko – biološke sekcije su, kroz istraživačke radove, držali predavanja svojim vršnjacima o stanju voda na planeti, najvećim zagađivačima, a  posebno su se  osvrnuli na klimatske promene izazvane negativnim delovanjem čoveka, koje dovode do velikih prirodnih katastrofa:  poplava, cunamija, razornih zemljotresa.., koje ugrožavaju život na planeti  Zemlji.