Svetski dan bz duvanskog dima

Svetski dan bz duvanskog dima

U Osnovnoj školi ''Dimitrije Todorović Kaplar'' obeležen je 31. maj, Svestski dan bez duvanskog dima.

U produženom boravku, među učenicima drugog i trećeg razreda organizovane su radionice, a za đaci starijih razreda učestvovali su u debati u okviru projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece  i mladih u Srbiji“.