„Rodna ravnopravnost“ u Kaplaru

Osnovna škola Dimitrije Todorović Kaplar u saradnji sa partnerima iz Poljske, Italije, Velike Britanije, Hrvatske i Španije, u okviru programa Erasmus plus, radi na projektu rodne ravnopravnosti. Ceo projekat finansira Evropska Unija.

 

Različite radionice i predavanja se organizuju za decu od četvrtog do šestog razreda, a imaju za cilj da kod njih podignu svest o ovoj temi.

Osim ovog projekta, osnovna škola „Kaplar“ planira da nastavi saradnju sa već postojećim partnerima, ali i da u budućnosti proširi listu partnera i uključi u program više učenika svoje škole.