Regionalni centar: Nova znanja – lakše do posla

Uručenjem sertifikata, u Regionalnom centru za stručno usavršavanje završena je obuka namenjena onima koji žele da uđu u tajne rada na računaru, ili unaprede svoje znanje, a time i svoje šanse za sticanje posla i napredovanje u karijeri. Obuku je završilo dvadeset petoro polaznika.

Tromesečni kurs obuhvatio je programe opšteg tipa, kavi su i one koji se tiču programiranja, a sa polaznicima radio je Marko Torodović, nastavnik informatike. 

Sa ciljem da ljudima koji se nalaze na evideniciji Nacionalne službe zapošljavanja pomogne da steknu znanja potrebna savremenom poslovanju, opština Knjaževac inicrala je pre nekoliko godina  ovakve i slične obuke, kaže Dejan Tomić, direktor Regionalnog centra.

''U saradnji sa lokalnom samoupravom prethodnih godina smo radili obuke iz oblasti učenja stranih jezika za lica koja se nalaze na evidenciji NSZ. Želeli smo da pomognemo tim ljudima da nađu posao. Ove godine, nabavkom 15 laptop računara, stvorili su se uslovi za obuku u oblasti IT sektora''.

Kursevi stranih jezika i obuke za rad na računaru nastavljaju se i naredne godine i biće, kao i do sada, besplatni za sve nezaposlene sa evidencije NSZ.