Radovi naših profesorki u Priručniku za nastavnike

Radovi naših profesorki u Priručniku za nastavnike

Publikovanjem Priručnika i baze aktivnosti za nastavnike osnovnih i srednjih škola iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja Euroguidance centra i Fondacije Tempus, u saradnji sa BOŠ-om a na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavljena su i 4 autorska rada Nataše Jankuloski profesora ekonomske grupe predmeta i Svetlane Petrović pedagoga iz Tehničke škole.

Pored zapaženo dobrih i nagrađenih dosadašnjih radova i primera dobrih praksi u ovoj oblasti, za inicijativu u razvoju aktivnosti KViS i kreativnu upotrebu IKT-a u karijernom informisanju "Pametno promisljaj-napravi pravi izbor", kao i za povezivanje škole sa lokalnom zajednicom i unapredjivanje preduzetničkih kompetencija kod ucenika kroz projekat "Selfie preduzetnik", ove dve Knjaževčanke aktivno učestvuju i prezentuju svoje radove kako na republičkim tako i na međunarodnim konferencijama, studijskim posetama, seminarima. Njihove autorske radionice možete pogledati na linku https://euroguidance.rs/wp-content/uploads/2019/04/karijerno-vodjenje-i-savetovanje-prirucnik-02.pdf .