Radni raspust u OŠ ''Dubrava''

Radni raspust u OŠ ''Dubrava''

Dok su učenici na raspustu, u Osnovnoj školi „Dubrava“ uveliko se radi na sređivanju učionica i poboljšanju uslova za izvođenje nastave.

Pored LCD televizora u svakoj učionici, postavljeni su i bim projektori koji su nosačima fiksirani za plafon. Ovim korakom, nastava će biti obogaćena, a učenicima će biti zanimljivije da prate nastavne sadržaje.

U toku je i zamena stolarije - vrata na učionicama, čime je praktično njihovo sređivanje ušlo u završnu fazu i učiniće da deci boravak u školi predstavlja ne samo sticanje znanja, već i da im pruži jedan zdrav, opremljen svim nastavnim sredstvima i iznad svega prijatan ambijent, saopšteno je iz ove obrazovne ustanove.

Za početak drugog polugođa, nastavnicima fizičkog vaspitanja, hemije, fizike, istorije i geografije biće na raspolaganju nova i još savremenija nastavna sredstva, koja su ovih dana isporučena školi, gde ističu da su veliki deo investicija ralizovali uz podršku lokalne samouprave.