Prve akcije projekta ''Obrazovanje za prava deteta''

Prve akcije projekta ''Obrazovanje za prava deteta''

Učenici sedmog razreda Osnovne škole ''Dimitrije Todorović Kaplar'', koji učestvuju u projektu ”Obrazovanje za prava dece”, održali su svoju prvu akciju “Pronađimo se po istim/sličnim interesovanjima”.

Nakon bazične obuke o pravima deteta, razmene iskustava i primera dobre prakse sa vršnjacima iz “Vuka”, počeli su sa primenom stečenih znanja u cilju promovisanja dečjih prava i širenja ideje o važnosti njihovog poštovanja.  Sledile su nove obuke o diskriminaciji i ljudskim pravima. Deca su  pripremila igrokaz  “Imam prava”, po tekstu Dejana Aleksića,  osmislili tekstove, i dali ideje za snimanje džingla i performansa putem kojih bi slali poruke o oblastima u kojima se dečja prava ne poštuju. Dali su predloge i kriterijume za izbor najodeljenja za lepo, tolerantno i nediskriminatorsko ponašanje, bez nasilja.