Projekat mobilnosti “Druga šansa – bolji život“

Projekat mobilnosti “Druga šansa – bolji život“

Osnovna škola “Mladost“ je u februaru 2019.godine konkurisala za finansiranje projekta mobilnosti „Druga šansa – bolji život“. U junu je projekat odobren za finansiranje od starne ERASMUS+ programa Evropske unije.

 

U okviru projekta mobilnosti troje profesora (Aleksandra Pavlović, Ana Amon i Milan Janković) boravili su u Afionkarahisaru u Turskoj. Profesori su pratili rad kolega iz Turske u oblasti obrazovanja odraslih, razmenjivali iskustva i predloge za unapređivanje nastavnih metoda. Po završetku mobilnosti, učesnici su dobili sertifikate i Europass dokumenta, a saradnja sa organizacijom Anatolia Education iz Turske rad će se nastaviti i na drugim projektima.