Prijemni ispit za Muzičku školu

Prijemni ispit za Muzičku školu

Osnovna muzička škola ''Predrag Milošević'' počela je proces upisa novih učenika.

Podnošenje prijava za polaganje prijemnog ispita obaviće se u periodu od 21. do 25. maja od 8:00 do 13:00 časova u sekretarijatu škole.

U zavisnosti od pohađanja nastave u osnovnim školama, prijemni  ispiti se održavaju u dva termina : 4. juna od 14:00 časova i 5. juna od 8:00 časova.

Detaljnije inforamcije mogu se dobiti na telefon: 019/ 730 412.