Prijem za prvake u Muzičkoj školi

Prijem za prvake u Muzičkoj školi

U Osnovnoj muzičkoj školi prijem za roditelje i učenike prvog razreda biće organizovan 30. avgusta u 9:00 časova.

Nastavnici glavnih prtedmeta - instrumenta, toga dana će primiti svoje prvake i roditelje, kako bi ih upoznali sa organizacijom rada škole i uskladili im rasporede časova sa smenama i aktivnostima osnovnih škola koje pohađaju.