Pilotiranje državne mature i u Tehničkoj školi

Pilotiranje državne mature i u Tehničkoj školi

Tehnička škola izabrana je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za jednu od 38 srednjih stručnih škola Srbije koje će učestvovati u prvom pilotiranju državne mature, od 27. do 30. oktobra 2020. godine.

Priliku da vide i isprobaju kako će izgledati „velika“ matura imaće učenici odeljenja III2 (obrazovni profil građevinski tehničar) i III3 (obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina). U naredna tri dana oni će raditi testove u okviru obaveznog dela mature (srpski jezik i matematika), kao i test u okviru stručnog ispita. Testovi će imati po 20 zadataka, osim testa u okviru stručnog ispita, koji će imati do 25 zadataka. Vreme za izradu svakog testa biće 90 minuta, a u okviru njega biće zadaci iz gradiva I i II razreda. Popunjene testove će pregledati eksterni ocenjivači – nastavnici koji pregledaju testove neće pregledati testove učenika iz svoje škole. Rezultat ove probe mature neće uticati na uspeh učenika, jer će testovi biti anonimni.

Cilj pilotiranja državne mature nije provera znanja učenika, već da se izvrši provera kvaliteta ispitnih zadataka i dela procedura koje se sprovode u školama u toku sprovođenja mature. Još jedan od ciljeva jeste i da se na vreme uoče i otklone eventualni propusti i nedostaci, ali i da se učenici navikavaju na testiranje ovog tipa i ispitne zadatke. Nakon završenog pilotiranja, testovi će biti dostupni svim školama.
Drugo pilotiranje mature planirano je za maj 2021. godine i u njemu će učestvovati sve srednje škole. Ono bi trebalo da u potpunosti liči na pravu maturu, jer će se tada, osim zadataka, proveravati i sve procedure u sprovođenju državne mature.
U okviru obuke predsednika i sekretara školskih maturskih komisija, organizovane od strane Projekta državne mature, istaknuto je da državna matura treba da doprinese podizanju nivoa ravnopravnosti i jednakosti u obrazovnom sistemu i povećanju obuhvata za upis u visoko obrazovanje.

Više informacija o državnoj maturi možete pronaći na sajtu Projekta državne mature: https://matura.edu.rs.