OŠ ''Vuk'': Promocija – pravo i obaveza svake odgovorne škole

OŠ ''Vuk'': Promocija – pravo i obaveza svake odgovorne škole

Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' reagovala je na saopštenje, koje je, povodom upisa prvaka ranije stiglo iz Osnovne škole ''Dimitrije Todorović Kaplar''.

''Unapred se izvinjavamo javnosti, jer smatramo da nema potrebe za ovakvom komunikacijom preko javnih medija, ali kako smo prozvani obaveštenjem datim od strane OŠ ''D.T. Kaplar'', moramo da odgovorimo radi pojašnjenja i davanja tačnih informacija javnosti.

Što se tiče odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nisu tačno navedene, niti tumačene. Ne radi se o restriktivnim odredbama, već o odredbama koje štite pravo deteta i roditelja da upiše dete u željenu školu i pravo škole da odbije upis ukoliko nema kadrovskih ili prostornih mogućnosti za to.

Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' vrši promociju svog rada sa ciljem upoznavanja prvenstveno roditelja, a i dece, sa svojim rezultatima i uspesima. Promotivni materijal prikazuje isključivo postignute rezultate, uslove u kojima škola radi, mogućnosti koje škola pruža učenicima i dečije radove.

Smatramo da nikoga nismo doveli u zabludu niti nam je to bila namera. Dostavljamo naš promotivni materijal, pozivamo škole na kolegijalnost i napominjemo da su naša vrata otvorena svima'', navodi se u saopštenju Osnnovne škole ''Vuk Karadžić''.