OŠ ''Kaplar'': Narušena praksa ravnomernog promovisanja škola

OŠ ''Kaplar'': Narušena praksa ravnomernog promovisanja škola

Osnovna škola ''Dimitrije Todorović Kaplar'' oglasila se danas saopštenjem za javnost u vezi sa predstojećim upisom đaka u prvi razred školske 2018/2019. godine. Kako se navodi, Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' promo materijal za buduće prvake poslala je i na adrese dece koja teritorijalno ne pripadaju ovoj školi.

''U skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava školu i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike o deci koja treba da upišu prvi razred osnovne škole najkasnije do kraja februara tekuće godine za narednu školsku godinu.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, može da izabere školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

Osnovna škola „Dimitrije Todorović Kaplar“ je roditelje i buduće prvake blagovremeno obavestila o njihovom pravu i mogućnosti da upišu decu u željenu školu, i to kako putem obaveštenja u Predškolskoj ustanovi, tako i preko sredstava javnog informisanja.

Kako je, međutim, poštom na adresu budućih đaka prvaka stigao promo materijala OŠ “Vuk Karadžić“, kolektiv OŠ „Dimitrije Todorović Kaplar“ želi da izrazi svoje neslaganje sa ovakvim vidom promovisanja jedne škole, imajući u vidu da je škola „Vuk Karadžić“ promo materijal poslala i budućim prvacima koji teritorijalno ne pripadaju ovoj školi.

Smatramo da svaka škola ima pravo na promociju svog rada i uspeha svojih učenika, ali ne obraćanjem na kućne adrese budućih prvaka pa i onih koji teritorijalno ne pripadaju OŠ „Vuk Karadžić“.

Postavlja se pitanje na koji je način škola „Vuk Karadžić“ došla do podataka o roditeljima budućih prvaka, odnosno njihovih adresa, imajući u vidu da se prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o roditeljima sprovodi u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Na ovaj način je narušena dosadašnja praksa ravnopravnog promovisanja svih osnovnih škola u vrtićima na teritoriji naše opštine koja je rađena uz saglasnost nadležnih iz Predškolske ustanove „Bajka“. Takođe, ovakvim postupkom roditelji mogu biti dovedeni u zabunu gde i kako da upišu svoje dete u prvi razred.

Zbog svega gore navedenog, kolektiv OŠ „Dimitrije Todorović Kaplar“ poziva roditelje budućih đaka prvaka da upišu svoju decu u prvi razred osnovne škole, bilo u školu kojoj teritorijalno pripadaju, bilo u drugu željenu školu, ukoliko su za to podneli zahtev.

Osnovna škola „Dimitrije Todorović Kaplar“ naglašava da u sve tri osnovne škole naše opštine rade stručni, odgovorni i savesni prosvetni radnici koji imaju isti cilj, a to je dobrobit naše dece, kvalitetno obrazovanje, bezbedno okruženje i pun intelektualni i emocionalni razvoj svih učenika.
Na roditeljima je da u skladu sa zakonom, ali i svojim željama i opredeljenjem, upišu svoje dete u prvi razred u jednu od tri osnovne škole u gradu.

Svim budućim đacima prvacima i njihovim roditeljima želimo srećan upis i polazak u prvi razred školske 2018/2019. godine,'' navodi se u saopštenju kolektiva i direktora Osnovne škole ''Kaplar''.