Obuka za Đački parlament u Kaplaru

Obuka za Đački parlament u Kaplaru

Obuka za Đački parlament u okviru realizacije druge godine projekta „Obrazovanje za prava deteta“ održana je 27. oktobra 2020. godine za izabrane učenike sedmog razreda OŠ “ Dimitrije Todorović Kaplar“.

Deca su međusobno, tajnim glasanjem, izabrala šesnaestoro drugara za učešće u projektu na osnovu propisanih kriterijuma, poštujući princip dobrovoljnosti, kao i rodnu zasupljenost. Obuka je bila celodnevna i imala je za cilj da upozna decu sa projektom „Obrazovanje za prava deteta“, kojim se promovišu prava dece i podstiče njihovo ostvarivanje, koje je garantovano Konvencijom o pravima deteta ( i obavezujuće za zemlje potpisnice, među kojima je i naša zemlja). Deca su kroz radionice na  jednostavan, razumljiv i zabavan način, prilagođen uzrastu i njihovim razvojnim karakteristikama, učila o svojim pravima koja se stiču rođenjem i primenjuju se u najboljem interesu deteta i razumela da ostvarivanjem sopstvenih prava ne mogu ugrožavati prava i potrebe drugih, kao i da je  škola mesto gde deca uče i žive svoja prava. Takođe su razumela da prava nose i odgovarajuće obaveze i odgovornosti.
Aktivnost se realizuje u okviru projekta “Obrazovanje za prava deteta” uz podršku Užičkog centra za prava deteta i “Pestaloci”, dečje fondacije iz Švajcarske.