Naši stručnjaci na Danima defektologa

Naši stručnjaci na Danima defektologa

Snežana Đurić, diplomirani defektolog u Osnovmoj školi ''Dimitrije Todorović Kaplar'', predstavila je svoj stručni rad ''Program dodatne defektološke podrške učenicima sa udruženim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju'' na Danima defektologa u Nišu.

Snežana Đurić govorila je o načinu organizacije indivudualne nastave, kao primeri dodatne obrazovne I socijalne podrške za učenike sa višestrukim smetnjama.

Na ovom međunarodnom skupu, koji je održan od prvog do četvrtog februara, predstavljeni su i projekti koji se realizuju u ''Kaplaru'', poput ''Lova na biljke'' i ''Čuvara tradicije, kulture, zdravlja  i sreće''.