Narodna biblioteka "Njegoš" na konferenciji BDS-a

Narodna biblioteka "Njegoš" na konferenciji BDS-a

Sedamnaesta konferencija Bibliotekarskog društva Srbije „Mobilno bibliotekarstvo: do udaljenih korisnika putem mobilnih aplikacija, usluga i ideja“, održana je u onlajn formatu putem Zoom platforme od 14. do 16. decembra 2020. godine.

Prvog dana konferencije obeležen je Dan bibliotekara Srbije - 14. decembar, kada su uručene nagrade Društva. Drugog i trećeg dana su autori iz Srbije, Rusije i Holandije predstavili svoje  radove, a teme su se odnosile na aplikacije u bibliotečko-informacionoj delatnosti i rada biblioteka u doba kovid-19 pandemije.
Narodna biblioteka „Njegoš“ je se svojim kolegama predstavila radom „Uticaj pandemije kovid-19 virusa na aktivnosti daljinskog pristupa bibliotečkim uslugama. Studija slučaja Narodne biblioteke ’Njegoš’ u Knjaževcu“.