Master klas prof. dr Zorana Rakića

Master klas prof. dr Zorana Rakića

Osnovna muzička škola ''Predrag Milošević'' organizuje 15. noevmbra u 12:00 časova za učenike i nastavnike akordeoniste master klas prof. dr Zorana Rakića.

Master klas je otvorenog tipa i mogu prisustvovati svi zainteresovani profesori ovog odseka sa regiona. Profesor dr Rakić, radiće sa petoricom odabranih učenika takmičara. Učenici su odabrani od strane stručnog aktiva ovog odseka.