''Kaplar'' na Festivalu nauke u Vidinu

''Kaplar'' na Festivalu nauke u Vidinu

Učenici Osnovne škole ''Dimitrije Todorović Kaplar'' učestvovali 11. maja, zajedno sa svojim nastavnicima i direktorom, na Festivalu nauke u Vidinu.

Ova manifestacija je u sklopu projekta Timočkog naučnog tornada, za čiju organizaciju su najviše zaslužni Društvo mladih istraživača iz Bora , OŠ ''Desanka Maksimović'' iz Zaječara,OŠ ''Dimitrije Todorović Kaplar,'' Tehnološki Fakultet u Boru i druge borske i zaječarske škole i organizacije.

Domaćin ovog susreta bila je bugarska škola ''Car Simeon Veliki'', koja je doprinela da događaj dobije međunarodni karakter.