Još jedna generacija uspešnih gimnazijalaca

Još jedna generacija uspešnih gimnazijalaca

Još jedna generacija uspešnih maturanata izašla je 2019. godine iz Кnjaževačke gimnazije.

Nakon završenih upisnih rokova za fakultete rezultati pokazuju da je i ove godine prolaznost knjaževačkih gimnazijalaca na studije velika.

Od ukupnog broja maturanata preko 80 odsto je upisalo željene fakultete. Od toga je na budžetu 63 odsto, sa neretko visokim pozicijama na rang-listama,  samofinansirajućih 15 odsto,  a na privatne fakultete otišlo je petoro učenika. Najviše interesovanja među maturantima bilo je za medicinske nauke (medicina, stomatologija, farmacija), za prava, elektroniku, za studije socijalne politike i novinarstva.