I “Kaplar” u projektu „Obrazovanje za prava deteta”

I “Kaplar” u projektu „Obrazovanje za prava deteta”

Užički centar za prava deteta i Pestaloci - dečja fondacija iz Švajcarske, u saradnji sa partnerskim organizacijama, raspisali su konkurs za uključivanje novih osnovnih škola u treću trogodišnju fazu projekta „Obrazovanje za prava deteta”.

OŠ „Dimitrije Todorović – Kaplar“ podnela je projektnu dokumetaciju na konkurs i sa velikim zadovoljstvom informiše javnost, da je jedna od 20 novoprihvaćenih škola koje će se pridružiti postojećim u realizaciji novog trogodišnjeg ciklusa  projekta o pravima dece.

Memorandima o saradnji, u petak, petog aprila, u Nišu, uz ostale novoprimljene škole,  potpisao je direktor ''Kaplara'' Milan Đorđević. Time je ova škola preuzela obavezu, da uz podršku partnerskih organizacija, a posebno lokalne NVO Centar za kreativni razvoj, realizuje projekat u svim oblastima na najkvalitetniji  način omogućavajući ostvarivanje posebnog cilja – da deca uživaju/žive svoja prava u školi.