Eko dani u ''Kaplaru''

Eko dani u ''Kaplaru''

Učenici Osnovne škole „Dimitrije Todorović – Kaplar“, obeležili svoj eko dan – 26. januara, na Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine.

Eko patrola pokrenula akciju formiranja mini staklene bašte, uključujući u edukativno – praktične radionice učenike mlađih razreda. Napravili su model staklene bašte i posadili mahunarke i žitarice, kao i sobno cveće, kako bi pratili nicanje, razvoj i rast, kao i pozitivan uticaj staklene bašte  na brži   razvoj posađenih biljaka.

U nedelji obeležavanja eko dana učenici svih razreda škole realizuju i novu akciju sakupljanja reciklirajućih otpadnih ambalaža od plastike, limenki i zatvarača, kako bi što jasnije razvili svest o potrebi ponovnog iskorišćavanja reciklirajućeg otpada, čime se  značajno smanjuje zagađenje životne sredine, a povećava participativnost dece u ostavrenoj dobiti od korisnog  korišćenja otpada. Teže i dostizanju postavljenog cilja – osvajanja nagrade Recan fondacije za sakupljanje i reciklažu limenki prikupljanjem najvećih količina limenki.