Dom učenika: Sedam decenija života i rada sa decom

Velikom svečanošću, organizovanom u ponedeljak, osmog aprila, u Domu kulture, Dom učenika srednjih škola obeležio je 70 godina postojanja i rada.

Dom učenika srednjih škola u Knjaževcu obeležava jubilej – sedam decenija postojanja i rada. Osnovan 1949. godine, odlukom tadašnjeg Sreza timočkog kao ustanova socijalno – vaspitnog karaktera, Dom je jedna od najstarijih institucija te vrste u zemlji, okrenuta ka budućnosti.

''Imperativ današnjeg vremena je da Dom postane inspirativan za život naših učenika. Trudićemo se da pratimo korak savremenog društva i ono najbolje implementiramo deci'', kazao je Darko Ristić, direktor Doma učenika.

Vremena kada se počinjalo i kada je dom bio mesto gde su utočište nalazila deca iz socijalno ugroženih porodica, ratna siročad prisetili su se vaspitači Vladimir Radosavljević i Dobrila Jovanović. Dom učenika se najboljim đacima, te ustanovama i institucijama sa kojima sarađuje, odužio zahvalnicama.

''Sedamdeset godina trajanja neke institucije potvrđuje opravdanost formiranja takve institucije i kvalitet njenog trajanja. Naša je želja da deca koja borave u Domu, ostanu da žive i rade u Knjaževcu'', kazao je predsednik Opštine Milan Đokić. Svečanosti su svojim muzicranjem, rečima i pokretom doprineli folklorni ansambl, recitatori, instrumentalisti, da bi, na kraju, pozornica pripala dramskom anasamblu i predstavi ''Garavi sokak''. Komad je urađen po motivima knjige Miroslava Antića, u kojoj se sa puno duha govori o romskoj deci i njihovom odrastanju u ''Garavom sokaku''. Sa učenicima koji žive u Domu učenika, komad je pripremila najpoznatija knjaževačka glumica Mirjana Jovanović.

Sedamdeset godina rada Doma učenika obeleženo je i malom retrospektivnom izložbom u velikoj galeriji Doma kulture.