Dan ljudskih prava u ''Kaplaru''

Dan ljudskih prava u ''Kaplaru''

U Osnovnoj školi ''Dimitrije Todorović Kaplar'' obeležen je Međunarodni dan ljudskih prava.

Učenici prvog, trećeg i kombinovanog specijalnog odeljenja  učili su da su ljudska prava stečena rođenjem, neotuđiva su i moraju se poštovati. Dečja prava su sastavni deo  ljudskih prava, a država je dužna da obezbedi uslove za poštovanje  i ostvarivanje istih, bez diskriminacije i predrasuda. Deci je posebno ukazano da se dečja prava najviše krše u jednakom postupanju  prema različitima i različitom postupanju prema jednakima, na konkretnim primerima. U zajedničkom učenju, druženju, razmeni poklona jedni drugima i  pesmi deca su pokazala da žele bolji svet i život bez ograničenja i pravljenja razlika među ljudima, a posebno među decom.