Bilbord u Nišu za učenike Tehničke škole i za Knjaževac

Bilbord u Nišu za učenike Tehničke škole i za Knjaževac

Tim tehničke škole, koji su činili učenici odeljenja 4/2 smera komercijalista Sara Milošević, Anđela Milojković i Marko Radivojević osvojio je drugo mesto na takmičenju učenika srednjih škola u rešavanju studije slučaja iz oblasti Poslovne ekonomije u Centru Niš Univerziteta Singidunum.

Mentori ovih učenika su Marija Cvetkovć i Sanja Markulin.   Tema takmičenja bila je ''Marketing računovodstvenih agencija: Za ili protiv?''

Cilj takmičenje je da ohrabri učenke da se suoče sa realnim poslovnim problemima, pokažu stečeno znanje, razviju kreativnost, odnosno da se po prvi put nađu u ulozi menadžera.

Nagrada je promocija univerziteta i škole na bilbordu na prometnom mestu u Nišu, sa fotografijom najboljih timova.