Bazična obuka za realizaciju projekta „Obrazovanje za prava deteta“ – drugi krug

Bazična obuka za realizaciju projekta „Obrazovanje za prava deteta“ – drugi krug

U Osnovnoj školi “Dimitrije Todorović Kaplar”  tokom vikenda održan je drugi krug bazične obuke „Indikatori ostvarenosti prava deteta u obrazovnom sistemu – razumevanje i primena“,  za još tridesetoro nastavnika i učitelja iz novouključenih škola.

CIlj je unapređivanje nastavničkih kompetencija u oblasti vaspitnog rada sa decom, osposobljavanje u prepoznavanju onih oblasti delovanja u kojima se dečja prava u manjoj meri primenjuju, ili se ne primenjuju, razumevanju istih i  planiranje adekvatnih mera za poboljšavanje uslova i ambijenta u kojem će deca učiti i živeti svoja prava.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta “Obrazovanje za prava deteta”, koji sprovode Užički centar za prava deteta i Centar za kreativni razvoj - Knjaževac, uz podršku Pestaloci dečje fondacije.