Glasanje van biračkog mesta

Glasanje van biračkog mesta

Birači, koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na biračko mesto, a žele da glasaju na izborima 21. juna, o tome treba da obaveste Radno telo Republičke izborne komisije, obrazovano za opštinu Knjaževac.

U skladu sa članom 31 Pravila o radu biračkih odbora na koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 21. jun 2020. godine,  Radno telo Republičke izborne komisije, obrazovano za opštinu Knjaževac, obaveštava javnost da birač koji glasa na teritoriji opštine Knjaževac, a nije u mogućnosti da dođe na biračko mesto (nemoćno ili sprečeno lice) može da obavesti birački odbor počev od 19. juna 2020. godine (petak), a najkasnije do 21. juna 2020. godine (nedelja) u 11,00 časova da želi da glasa.

Pre dana glasanja birač obaveštava birački odbor preko Radnog tela putem telefona: 064 864 33 24 i
064 864 33 25.

Na dan glasanja, 21. juna, do 11,00 časova birač može obavestiti neposredno birački odbor ili preko radnog tela.

Nemoćnim ili sprečenim licima smatraju se lica koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica.