Uređenje Trga Dimitrija Tucovića

Uređenje Trga Dimitrija Tucovića

Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju objavilo je javni poziv za podnošenje ponuda za prvu fazu uređenja Keja Dimitrija Tucovića.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na Portalu javnih nabavki, ili sa sajta opštine: www.knjazevac.rs.

Ponude se dostavljaju do 31. jula do 12:00 časova, a otvaranje je istog dana u 12:30 u prostorijama Preduzeća.