Uređenje lokalnih puteva

Uređenje lokalnih puteva

Danas su počeli radovi na sanaciji i uredjenju lokalnih i atarskih puteva na teritoriji opštine Knjaževac.

Krpljenje udarnih rupa u selu Šesti Gabar povereno je Preduzeću za puteve ''Štrabag''. Čišćenje odrona, osulina i uređenje bankina na putnom pravcu Kandalica – Staro Korito – Balinac obavlja Javno komunalno preduzeće ''Standard''. U Vini se radi na popravci atarskih puteva, a izvođač je Plastomet DOO. Komunalno preduzeće ''Standard'' radi i u Manjincu na TV releju, gde se čisti šiblje.

U sredu, 21. juna, ''Štrabag'' će raditi'' na krpljenju udarnih rupa u Ćuštici, a ''Standard'' nastaviti radove u Manjincu, obavestilo je JP za razvoj, urbanizam i izgradnju.

Investitor svih radova je opština Knjaževac.