Umivanje gradskog trga

Umivanje gradskog trga

Uporedo sa postavljanjem brane, na gradskom trgu teče posao pranja i lakrianja štampanog betona.

Radove obavlja kompanija Rinol, koja je i izvela radove na uređenju trga, postavljajući najsavremeniju podnu oblogu, kako ističu dugog veka, otpornu na atmosferske uticaje, negativno dejstvo vlage i vode, ulja i masnoće.