Sanacija uradnih rupa

Sanacija uradnih rupa

Danas su nastavljeni radovi na sanaciji udarnih rupa u gradu.

Izvođač, preduzeće DOO Štrabag Beograd, radi u ulicama, koje su juče pripremljene za krpljenje, obavestilo je Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju.

Investitor je Opština Knjaževac.