Sanacija puteva

Danas su nastavljeni radovi na sanaciji i krpljenju udarnih rupa na lokalnim putevima u opštini Knjaževac, obavestila je Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju.

Priprema i krpljenje udarih rupa obavljaju se na putnim pravcima: Gornje Zuniče – Berčinovac – Lokva i Donje Zuniče – Potrkanje.